Jak zbavit zdi vlhkosti

on

Máte v domě vlhké zdi? Jde o problém, který byste neměli brát na lehkou váhu. Možností na sanaci je několik.

Nadměrná vlhkost ve zdivu obvykle dá o sobě vědět. A nejde jen o typický zápach zatuchliny. Na povrchu stěn se objeví tmavé mapy, případně solné výkvěty, omítka se začne vydouvat a opadávat.

Vlhké zdi mají výrazně horší tepelněizolační schopnost, s čímž jsou spojeny vyšší náklady na vytápění, ale nebezpečné je zejména zhoršení statických vlastností a růst plísní a hnilobných bakterií, pro které je vlhké prostředí ideální. Je tedy jasné, že vlhké zdi nemohou zůstat bez povšimnutí. Co s tím?

Osvědčený postup je: najít příčinu vlhnutí, odstranit ji a pak zdi vysušit. Příčin může být mnoho a také způsobů, jak dům odvlhčit, je několik. Vlhké stěny mohou být například důsledkem chybějícího zateplení, prasklého potrubí či dešťové vody, která se pro poškozené žlaby dostává tam, kam by neměla.

Nejčastěji je však důvodem vlhnutí zdí nedostatečná, poškozená nebo chybějící hydroizolace. Voda se tak do nich dostává z podloží či okolní zeminy (vzlínáním v kapilárách ve stavebních materiálech dokáže vystoupat až do výšky 10 m). V takovém případě se na sanaci mohou použít metody, kterými se ve zdivu vytvoří nová bariéra - buď mechanická nebo těsnicí a hydrofobizační clona. Ta doplní nebo nahradí chybějící hydroizolaci, čímž se zabrání pronikání zemní vlhkosti do zdí.
Druhou možností jsou neinvazivní technologie, které vlhkost ze zdiva odvedou, čímž ho vysuší. Různé metody se přitom mohou použít buď jednotlivě, nebo v kombinaci, a to podle konkrétní situace.

Do konstrukce se v tomto případě vloží dodatečná mechanická hydroizolace, která zabrání vzlínání vlhkosti. Způsobů je několik. Zdivo může podříznout (dle materiálu a tloušťky zdí ruční nebo řetězovou pilou, případně diamantovým lanem), do vzniklé mezery se vsune izolace (asfaltová lepenka s pevnou vložkou nebo tlustší fólie na bázi PVC) a spára se vyplní speciální expanzní maltou.

Druhou možností je premurovanie hydroizolační spáry - vybere se několik vrstev cihel a nahradí se novými včetně vrstvy hydroizolace. Do třetice lze do stěn pomocí speciálního příklepového lisu zarazit vysokopevnostní nerezové plechy. V každém případě je třeba spojit vloženou hydroizolaci s vodorovnou izolací podlahy, případně se svislou izolací stěny, jinak systém nebude správně fungovat.

Druhou možností je premurovanie hydroizolační spáry - vybere se několik vrstev cihel a nahradí se novými včetně vrstvy hydroizolace. Do třetice lze do stěn pomocí speciálního příklepového lisu zarazit vysokopevnostní nerezové plechy. V každém případě je třeba spojit vloženou hydroizolaci s vodorovnou izolací podlahy, případně se svislou izolací stěny, jinak systém nebude správně fungovat.

výhody

Jde o rozšířený a spolehlivě fungující způsob sanace s téměř okamžitým a 100 procentním účinkem.

rizika

Tato metoda je poměrně drahá, náročná na strojové vybavení i na realizaci a nemůže se dělat pod úrovní terénu. Takový výrazný zásah do stavby musí určitě posoudit statik. V některých starších objektech, které byly dlouho vlhké, může nastat nepříjemný efekt - citlivější materiály, např. hliněné cihly, se mohou při rychlém přesušení začít rozpadat.

Výhody

Jde o rozšířený a spolehlivě fungující způsob sanace s téměř okamžitým a 100 procentním účinkem.

Rizika

Tato metoda je poměrně drahá, náročná na strojové vybavení i na realizaci a nemůže se dělat pod úrovní terénu. Takový výrazný zásah do stavby musí určitě posoudit statik. V některých starších objektech, které byly dlouho vlhké, může nastat nepříjemný efekt - citlivější materiály, např. hliněné cihly, se mohou při rychlém přesušení začít rozpadat.Nejnovější články

Striptýz: univerzální zábava pro dospělé

Striptýz je forma tanečního umění, která spojuje prvky erotických tanců s postupným svlékáním. Toto umění má dlouhou historii a dnes patří mezi oblíbené formy...