Důchody 2023: Reforma přinese velké změny

on

Resort práce představil návrh novely zákona o sociálním pojištění, který přináší velké změny. Pokud ji ale schválí parlament, příští penzisté budou mít nižší důchody než ti dnešní.

Pravda, dh 17.09.2021 07:29, aktualizováno: 20.09.2021 13:29 manželé, senioři, penzisté, poslech, sluch, … Foto: Shutterstock
Ilustrační foto.
Zrušení důchodového stropu věku odchodu do penze, předčasný důchod po 40 odpracovaných letech či rodičovský důchod, to jsou změny, o kterých se mluví.

Nicméně novela obsahuje i další změnu. Pokud zákon schválí parlament, od roku 2023 budou nové důchody níže.

Částku důchodu totiž dost zásadně ovlivňuje jedna veličina, tzv. aktuální důchodová hodnota. A právě ji čeká „stopka“.

„V návaznosti zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, a to zejména systému zdravotní péče a důchodového systému se navrhuje korekce mechanismu meziroční úpravy aktuální důchodové hodnoty. V současnosti je aktuální důchodová hodnota každoročně k 1. lednu upravována vzhledem k meziroční změnu průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěnou statistickým úřadem za 3. čtvrtletí roku. Opravný mechanismus spočívá v tom, že z meziroční změny průměrné mzdy se pro účely stanovení indexu úpravy aktuální důchodové hodnoty od 1. ledna 2023 použije pouze 95% této hodnoty, „píše se v důvodové zprávě prokládaného zákona.

Vůči jakémukoliv opatření, které má za následek snižování současných či budoucích důchodů se ohrazuje Jednota důchodců na Slovensku. „Starobní důchodci představují jednu z nejchudších vrstev obyvatelstva a podobnými ustanoveními bude jejich chudoba narůstat,“ řekla Valéria Pokorná, která je pověřena jejím vedením.

Na základě Rozpočtu Sociální pojišťovny na roky 2021-2023 se předpokládají v příštích letech následující hodnoty aktuální důchodové hodnoty (bez korekce aktuální důchodové hodnoty):

Text Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023
Aktuální důchodová hodnota 14,2107 * 14,5040 15,0842
Rozpočet Sociální pojišťovny na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023

skutečná hodnota platná pro rok 2021
Z uvedených čísel je možné určit meziroční tempo zvyšování aktuální důchodové hodnoty použité v Rozpočtu Sociální pojišťovny na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023 – jednoduchým podílem uvedených čísel, t. j. na rok 2023 se předpokládá zvýšení aktuální důchodové hodnoty o 15,0842 / 14,5040 – 1 = 0,04 = 4%.

Podle navrhované právní úpravy z dílny resortu práce spočívá opravný mechanismus aktuální důchodové hodnoty v tom, že z meziročního zvýšení průměrné mzdy se použije 95%, což v našem konkrétním případě znamená, že se nezvýší aktuální důchodová hodnota o 4% ale o 4 × 0, 95 = 3,8%. Výsledná suma aktuální důchodové hodnoty by následně v roce 2023 představovala 14,5040 × 1,038 = 15,0552.

Pokud by se do důchodu člověka, který odpracoval 43 let a vydělával průměrnou mzdu v roce 2023 započetla celá předpokládaná aktuální důchodová hodnota – 15,0842, jeho penze by byla:

= 1,0012 × 43,6768 × 15,0842 = 659,70 eura

V případě pokud bychom aplikovali hodnotu 15,0552 do příkladu, tedy pokud do penze odchází člověk, který vydělával průměrnou mzdu a odpracoval 43 let, částka důchodu bude v roce 2023 představovat:

= 1,0012 × 43,6768 × 15,0552 = 658,40 eura.

Rozdíl v částkách důchodů by tak, oproti dnes platným pravidlům, činil 1,30 eura.

V případě, že by se aplikoval korekční mechanismus již v roce 2021 hodnota aktuální důchodové hodnoty by v roce 2021 činila 14,182. Navrhovaná právní úprava týkající se korekčního mechanismu je účinná od 1. ledna 2023.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR

Naopak ředitel INEKO Peter Goliaš si myslí, že zpomalení růstu budoucích důchodů patří mezi důležité opatření pro finanční stabilizaci penzijního systému v čase stárnutí obyvatelstva. „Návrh, podle kterého se bude aktuální důchodová hodnota zvyšovat o 95% růstu průměrné mzdy, způsobí pomalejší růst budoucích důchodů a jejich vzdalování se od průměrné mzdy. Sníží se tak míra náhrady, tedy poměr důchodu k průměrné mzdě. Aby nedošlo k soustavnému snižování tohoto podílu, bylo by vhodné definovat spodní hranici, pod kterou by míra náhrady neměla klesnout, „míní Peter Goliaš.

Jak dodal, zvážit třeba i dopady na lidi s nízkými důchody, aby se časem nedostaly do rizika chudoby. Na jejich ochranu jsou vhodným nástrojem minimálně důchody. Podle jeho slov správně by také bylo navázat růst budoucích důchodů na demografický vývoj, například na vývoj podílu lidí v aktivním věku a důchodců. Pokud obyvatelstvo stárne, je namístě zpomalovat růst aktuální důchodové hodnoty (ADH). Pokud podíl pracujících stoupá, může i ADH, a tedy budoucí důchody, růst rychleji. „Klíčové bude také přijmout další opatření ke stabilizaci systému, zejména navázání důchodového věku na střední délku života,“ řekl.

Nejnovější články

Striptýz: univerzální zábava pro dospělé

Striptýz je forma tanečního umění, která spojuje prvky erotických tanců s postupným svlékáním. Toto umění má dlouhou historii a dnes patří mezi oblíbené formy...