Zlepší změny v příspěvcích život zdravotně postižených osob?

on

Resort práce připravil novelu zákona o peněžních příspěvcích pro těžce zdravotně postižené osoby (ZTP). Navrhuje v něm 16 změn, kterými osobám s ZTP zvýší příspěvky a zjednoduší jejich poskytnutí.

Dorota Hudecová, Pravda 22.09.2021 08:00 muž, přemýšlení, invalidní vozík, ŤZPFoto: Shutterstock
Pokud jde o příjem osoby se zdravotním postižením, resort práce navrhuje, aby se za příjem při poskytování příspěvku nepovažoval přeplatek daně z příjmů či vrácen přeplatek na zdravotním pojištění, vráceny pojistné na nemocenské, důchodové pojištění, pojištění v nezaměstnanosti či příspěvek na rekreaci od zaměstnavatele.
Poskytnutí příspěvku na úpravu auta před jeho vlastnictvím či poskytnutí peněžního příspěvku ve vyšší částce pro lidi s těžkým zdravotním postižením (ZTP) s nejnižšími příjmy. I tyto změny přináší ministerstvo práce v návrhu novely zákona. K němu však bylo v připomínkovém řízení vznesených až 56 připomínek, z toho 33 zásadních. V jaké podobě bude zákon přijat, je tak zatím sporné.

„Návrhem změn v zákoně ministerstvo zjednodušuje čerpání finančních příspěvků pro osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým ze zkušenosti z praxe vychází vstříc a pomáhá zlepšit kvalitu jejich života. Po vyhodnocení podnětů z meziresortního připomínkového řízení bude o návrhu zákona jednat vláda, následně jej bude schvalovat parlament. Ministerstvo práce navrhuje, aby byl zákon v novém znění účinný od ledna příštího roku, „informuje mluvčí resortu práce Michaela Švestková Kirňaková.

Osobám s nejnižšími příjmy navrhuje resort práce zvýšit jednorázový peněžitý příspěvek na kompenzaci, například na koupi osobního auta, úpravu bytu či koupi pomůcky. „Zároveň navrhuje zvlášť zvýšit příspěvek pro osoby s příjmem do 4 násobku a 5-násobku životního minima na koupi zdvihacího zařízení vzhledem k jeho finanční náročnost,“ uvedla Švestková Kirňaková.

invalid, zdravotně postižený, vozíček
ČTĚTE VÍCE
Resort práce: 16 změn, které zvýší příspěvky pro ZTP a zjednoduší jejich poskytnutí
Hendikepovaní lidé by po novém měli dostat příspěvek na úpravu auta již při koupi, nikoliv až po jeho zakoupení. Z příspěvku tak bude možné financovat úpravy auta ve stádiu výroby, když žadatel o příspěvek na úpravu auta ještě není jeho vlastníkem.

Pokud jde o příspěvek na koupi auta, ten po jeho přiznání musí zdravotně znevýhodněna osoba uplatnit do šesti měsíců. V připomínkách k návrhu zákona se říká, že tato doba by měla být prodloužena na 12 měsíců.

„V důsledku pandemie je nedostatek čipů a různých součástek v automobilovém průmyslu. Zapříčiňuje to zpoždění dodání objednaných nových osobních motorových vozidel. Navrhovanou změnou ustanovení zákona by bylo možné předejít zbytečným komplikacím, pro které by případně bylo třeba vrátit schválen příspěvek. Po ověření dodacích lhůt v autosalonech různých značek bylo zjištěno, že dodací lhůty vozidel na objednávku se pohybují od 8 do 12 měsíců. Maximální lhůta šesti měsíců iv uplynulém období byla problematická. V dalším období tedy můžeme očekávat administrativně náročné situace i na úřadech práce při administrovaných vrácení příspěvku a jeho opětovném schválení – pokud ke prodloužení lhůty nedojde, „píše se v připomínce.

Pokud jde o příjem osoby se zdravotním postižením, resort práce navrhuje, aby se za příjem při poskytování příspěvku nepovažoval přeplatek daně z příjmů či vrácen přeplatek na zdravotním pojištění, vráceny pojistné na nemocenské, důchodové pojištění, pojištění v nezaměstnanosti či příspěvek na rekreaci od zaměstnavatele.

ZTP. invalidní vozík, práce
ČTĚTE AJ
Zdravotně postižení lidé: Co byste měli dostat od zaměstnavatele
Zásadní připomínka přišla i od Národní rady osob se zdravotním postižením, která žádá, aby byl odstraněn rozdíl v příspěvku na hlídání, pokud opatrování provádí důchodce.

„Člověk v produktivním věku, jakož i penzista poskytují stejnou péči v rámci hlídání a zákon jim nestanoví odlišné povinnosti. Zohlednění sociálního postavení pečovatelů při určování výše peněžního příspěvku na hlídání je možné považovat za nerovný přístup a za diskriminaci. Argumentace, že penzista je už příjmově zajištěn, na rozdíl od opatrující osoby v produktivním věku, není přijatelná. Na rozdíl od svých vrstevníků tito pečovatelé důchodci jsou namísto odpočinku nebo pokračování v aktivní pracovní a společenské činnosti zapojeni do náročného opatrování, „uvádí rada ve své připomínce.

Nejnovější články

Vyberte originální a chutné dárky

Hledáte vhodné dárky pro své blízké, chcete překvapit kamarádku nebo vybíráte dárek pro kolegu? Poradíme vám originální dárky, které potěší. Darujte prožitek a věřte,...