II. pilíř: Naspořené peníze jsou vaším vlastnictvím

on

Zda jste zaměstnán, živnostník, nebo brigády na dohodu, Sociální pojišťovna vám do něj může posílat část z vašich povinných odvodů, které se změní na vaše úspory na důchod. Konečná naspořená částka však závisí především na tom, v jakých penzijních fondech si spoříte.

dh, Pravda 21.09.2021 06:00 dědeček, vnuk, objetí, radosťFoto: Shutterstock
Na rozdíl od prvního pilíře, úspory z druhého pilíře nepropadnou státu. Po smrti spořitele je může zdědit jeho rodina.
„Výhody druhého pilíře v současnosti využívá více než 1,6 milionu Slováků. Jejich úspory spravují penzijní fondy, zkráceně DSS. V tomto roce se povinné odvody střadatelů rozdělují v poměru 12,75% na účet Sociální pojišťovny a 5,25% na soukromý účet spořitele v DSS, „říká František Burda, investiční analytik ve společnosti FinGO.sk.

Důležitý je váš věk: Pokud máte nejvíce 47 let, tedy pokud vám zbývá do důchodu více než 15 let, měli byste spořit v negarantovaných akciových nebo indexových fondech. Pokud vám zbývá do důchodu méně než 15 let, bude lepší volit garantované fondy. Pokud vstoupíte do II. pilíře hned od prvního zaměstnání a začnete si spořit v negarantovaných fondech, váš důchod z tohoto pilíře může být až 10krát vyšší.

Jde o příspěvkově definovaný pilíř. To znamená, že výše důchodové dávky bude záviset na zaplacených příspěvků do II. pilíře a jejich zhodnocení. Prostředky střadatelů spravují penzijní správcovské společnosti (DSS).

Má spolu s prvním pilířem zajistit spořiteli příjem ve stáří a pozůstalým v případě jeho úmrtí.

Marián Bulík, Jde o peníze
ČTĚTE VÍCE

  1. pilíř už od první výplaty? Kdy do něj vstoupit a proč?
    I když je vstup do něj pro osoby mladší 35 let dobrovolný, po vstupu do tohoto pilíře se starobní důchodové spoření stává povinné a spolu s prvním pilířem tvoří základní systém důchodového zabezpečení. Pokud vstoupíte do II. pilíře, povinné odvody na důchodové pojištění v celkové výši 18% se rozdělí na dvě části.

Střadatel, který se rozhodne pro spoření v II. pilíři, tak bude pobírat důchod ze dvou zdrojů. Prvním bude přiměřeně krácen důchod z I. pilíře, který vyplácí Sociální pojišťovna, a druhým bude důchod z II. pilíře, jehož výše bude záviset na zaplacených příspěvků, jakož i jejich zhodnocení a na zvoleném způsobu pobírání důchodu ze důchodového spoření.

Starobní důchodové spoření sestává ze dvou základních fází:
Spořící, v níž se část povinných odvodů spořitele odvádí na jeho osobní důchodový účet spravovaný vybranou důchodovou správcovskou společností. V této fázi důchodového spoření si kromě DSS může střadatel svobodně vybírat i penzijní fondy, v nichž chce své příspěvky zhodnocovat. Střadatel má v této fázi možnost odvádět si i dobrovolné příspěvky na starobní důchodové spoření.
Výplatní. V této fázi se spořiteli ze regenerovaných příspěvků vyplácí důchod, předčasný důchod a pozůstalým může vyplácet pozůstalostní důchod. Podle zvolené formy výplaty důchodu z II. pilíře příjemci jeho důchod vyplácí ním vybraná pojišťovna (doživotní a dočasný důchod) nebo DSS (programový výběr).

Lidé / Ulice / Procházka / Město / Slunce /
ČTĚTE ROZHOVOR
Kolik investovat na důchod? Odborník vysvětluje, proč mají mladí lidé velkou výhodu
Proč si spořit v II. pilíři?
Radí František Burda, investiční analytik ve společnosti FinGO.sk
Druhý pilíř je výhodný už jen proto, že si během vašeho produktivního života neodkládáte žádné peníze navíc, a přitom dosáhnete lepší důchod.

Jednoduše si spoříte z vašich povinných odvodů, které musíte odvádět státu.

V roce 2021 se povinné odvody střadatelů v 2. pilíři rozdělují v poměru 12,75% na účet Sociální pojišťovny a 5,25% na soukromý účet spořitele v DSS.

Velkou výhodou je i to, že celková uspořená částka v 2. pilíři zůstává vaším soukromým majetkem a zdědí ji vaši blízcí. Úspory nepropadnou státu tak, jak je to v 1. pilíři.

Vstup do 2. pilíře je dobrovolný a může do něj vstoupit každý, kdo nedovršil 35 let. Ať už jde o zaměstnance, živnostníka nebo maminku na mateřské, důležité je, aby byli evidováni v Sociální pojišťovně (nebo byli evidováni kdykoliv v minulosti).

Při vstupu do 2. pilíře si můžete vybrat jednu z pěti DSS-ek a zvolíte si fondy, ve kterých budete vaše úspory na důchod zhodnocovat.

Akciové fondy přinášejí dlouhodobě několikanásobně vyšší zhodnocení oproti garantovaným fondem, proto jsou pro mladé lidi při vstupu do 2. pilíře vhodnější.

Když se člověk začne přibližovat k důchodovému věku, stát přesměruje část jeho úspor do garantovaných konzervativních fondů, které jsou bezpečnější.

Na Slovensku působí 5 důchodových správcovských společností: Allianz – Slovenská důchodová správcovská společnost, AXA d.s.s., DSS Poštovní banky d.s.s., NN důchodová správcovská společnost, VÚB Generali d.s.s.

Nejnovější články

Striptýz: univerzální zábava pro dospělé

Striptýz je forma tanečního umění, která spojuje prvky erotických tanců s postupným svlékáním. Toto umění má dlouhou historii a dnes patří mezi oblíbené formy...